ประเภท สมาคม
ชื่อ สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
ชื่อ(ส่วนที่ 2) -
สถานะ ดำเนินการ
วันที่อนุญาต 26/01/2533
เลขที่ ต. ต.0026/2533
จดทะเบียนนิติบุคล ไม่
กิจกรรม 1 00 การดำเนินงานทั่วไป
กิจกรรม 2 -
กิจกรรม 3 -
ที่ตั้ง -
เลขที่ 306
หมู่ -
ซอย -
ถนน สีลม
ตำบล/แขวง เขตบางรัก
อำเภอ/เขต เขตบางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว็บไซต์ -
ผู้เริ่มการ/ผู้บริหาร -
ผู้เริ่มการ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ผู้บริหาร นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ -
ที่ตั้ง -
เลขที่ 306
เพิ่มเติ่ม -
หมู่ที่ -
ซอย -
ถนน สีลม
ตำบล/แขวง สุรวงศ์
อำเภอ/เขต บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
วัตถุประสงค์ -
การติดต่อล่าสุด
กิจกรรม -