สวธ. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก “สมาคม มูลนิธิที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๔”