แถลงข่าวเปิดตัว ๙ ศิลปินพื้นบ้าน บุคคลในภาพแห่งความทรงจำในแผ่นดินของ

Top