กระทรวงวัฒนธรรมจัดคอนเสริต์เพลงรักแห่งกาลเวลา ชูคุณค่าเพลงไทยสากล

  • Click for details

    เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่โรงละครแห่งชาติ นางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง กล่าวในงานคอนเสิร์ตเพลงรักแห่งกาลเวลาว่า บทเพลงไทยสากลในอดีต หรือที่เรียกกันว่า เพลงไทย ลูกกรุง เป็นวัฒนธรรมของไทยที่  สืบทอดมาอย่างยาวนาน มีลักษณะเป็นกวีนิพนธ์ มีความงดงามทั้งทางคีตศิลป์และวรรณศิลป์ มีการถ่ายทอดโดยบรรดาศิลปินเพลงไทยในอดีต เน้นความชัดเจนของภาษาและอารมณ์สุนทรีย์  ซึ่งในปัจจุบันนี้ กำลังจะสูญหายไปจากวงการเพลงไทย กระทรวงวัฒนธรรมจึงร่วมกับศิลปินนักร้องเพลงไทยสากลในอดีต  รวมตัวนักร้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักและมีความสามารถในการถ่ายทอดในบทเพลงไทยสากลในอดีต  และมีรางวัลพระราชทานด้านการร้องเพลงเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพในการขับ ร้อง มารวมกลุ่มเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานเพลงไทยสากล

    การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม  เพลงไทยสากลในอดีตโดยเยาวชน-คนรุ่นใหม่ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กรมประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้อำนวยการเขตหนองแขม สภาทนายความ นายกสโมสรไลออนส์  และสโมสรซอนต้าสากลกรุงเทพ ได้ร่วมกันจัดงานคอนเสิร์ต “เพลงรักแห่งกาลเวลา” เพื่อสืบทอดและเผยแพร่เพลงไทยสากลในอดีตหรือเพลงลูกกรุง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่เยาวชนมากยิ่งขึ้น

    โดยมีศิลปินต่างยุคมาพบกัน เชื่อมเวลาทางวัฒนธรรม อาทิ คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, คุณวินัย พันธุรักษ์, คุณสุวัจชัย  สุทธิมา,  คุณจิตติมา  เจือใจ, คุณอุมาพร  บัวพึ่ง, กัน เดอะสตาร์ และกลุ่มศิลปินดาวรุ่งลูกกรุง ร่วมกับนักร้องรุ่นเก่ามาขับร้องเพลงคู่กัน เพื่อสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้วงการเพลงไทย และเป็นการเชื่อมต่อระหว่างศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินรุ่นเก่า ในการสืบทอดเพลงไทยสากลให้อยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป

    Top
Top