• รำวง

  Posted on ธันวาคม 14 2010 by admin in ข่าวสาร, บทความ with 0 comments

  Click for details

  รำวง เป็นการรำชนิดหนึ่ง ที่ปรับปรุงขึ้นจากรำโทน สมัยหนึ่งนิยมเป็นการละเล่นรื่นเริงประจำฤดูกาลของไทยภาคกลางเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบรำโทน มีฉิ่ง กรับและโทน และเรียกชื่อรำโทนตามจังหวะหน้า
  ทับเครื่องดนตรีโทน ประพันธ์คำร้องเป็นบทเพลงประกอบเข้าจังหวะโทน

  คณะรัฐบาลไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ตระหนักถึงการที่จะปรับการเต้นรำพื้นเมืองชนิดนี้ ให้เป็นการละเล่นรื่นเริงประจำชาติ จึงได้มอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงเป็นมาตรฐาน เมื่อ
  พ.ศ. 2487 และเรียกชื่อใหม่ว่า รำวงมาตรฐาน

  ที่มา : http://cdare.bpi.ac.th

  Top
Top